Toelichting 6 pijlers

Vanuit mijn eigen ervaring zowel in het werkveld als mijn eigen persoonlijke ontwikkeling van afgelopen jaren zijn er 6 pijlers uitgekomen die de leidraad vormen om weer in verbinding te komen met jezelf wat nodig is om jezelf schaamteloos op nummer 1 te zetten en daarmee juist groots kunnen geven. Hierbij staat de samenwerking van body, mind and soul centraal. De 6 pijlers: 

 1. kennis en inzicht
 2. bewustwording
 3. eigen verantwoordelijkheid nemen
 4. zelfliefde
 5. vertrouwen
 6. vrijheid

Deze 6 pijlers staan continu met elkaar in verbinding, lopen door elkaar heen, versterken elkaar. Het één kan niet zonder het ander. Onderstaand deze kort toegelicht.

Kennis en inzicht

Hoe werkt het in ons als mens; waarom doen we zoals we doen?

Een eerste belangrijke stap tot het komen van verandering is begrijpen hoe we als menszijn in elkaar steken. Waarom? Door eerst “de functies' die we als mens bezitten te leren en te begrijpen, wordt vervolgens het toepassen van deze functies een stuk gemakkelijker en weet je wat je kan verwachten en waar je het voor doet als je tijd en aandacht besteed aan ‘die functies’. Wel zo waardevol als het gaat over waar we over onze tijd en aandacht in deze maatschappij aan willen besteden :-).  

Er zal aandacht zijn voor; 

 • Het dagelijks afdraaien van onze geconditioneerde programma's ( de automatische piloot)
 • Gedachtekracht en de wetenschap hierachter
 • Onze intelligente lichamelijke functies
 • Bewust of onbewust
 • Schepper of slachtoffer
 • Triggers
 • Je hebt een keuze

Bewustwording

Wanneer we willen dat er verandering optreedt is het noodzakelijk dat we als mens BEWUST WORDEN van wat we denken, voelen en hoe we ons gedragen. Merendeel, namelijk 95% van de dag ongeveer doen we dingen onbewust. Zolang je niet bewust bent zal je doen wat je altijd al gedaan hebt en zal er weinig verandering optreden in hetgeen wat jij graag zou willen. Hier is dagelijkse oefening, herhaling, inzet en consequent zijn noodzakelijk, omdat je op die manier nieuwe verbindingen gaat aanleggen in jou hersenen. Wat denk, voel, zeg, lees, kijk, hoor je regelmatig? Wat leeft er allemaal in jou binnenwereld? Waar geloof jij in en is jouw waarheid geworden? Dit is belangrijke informatie die invloed heeft op jou dagelijks leven. Het gaat erover dat jij de regie in handen krijgt van je eigen leven. 

We gaan samen ontdekken welke manieren er allemaal zijn om te komen tot bewustwording en wat aansluit bij jou. Denk aan journal opdrachten, meditatie, ervaringsgerichte bewegingsoefeningen, ademhaling, beoefenen van dankbaarheid e.d.

Neem je eigen verantwoordelijkheid

Door je eigen verantwoordelijkheid te nemen ga je daadwerkelijk in je kracht staan. Niet langer is er iemand, een ding, een situatie e.d. verantwoordelijk voor hoe jij denkt, voelt en gedraagt. Super spannend dit, want dat betekent dat je niet langer met de vinger naar de ander of wat dan ook kan wijzen. Maar wiens 'schuld' is het dan? Er is géén schuld, het gaat namelijk niet over schuld. Er wordt als menszijn iets ervaren, er is een gebeurtenis waarbij er vanalles gebeurt in jouw binnenwereld wat je kan waarnemen als je bewust bent. De vraag is dan;  hoe WIL jij hier mee omgaan? En precies daar zit jouw eigen verantwoordelijkheid waarbij bewustwording, zelfonderzoek, reflectie, keuzes maken aan gekoppeld zit. 

Niets verandert in je leven totdat jezelf verandert!

Zelfliefde

Liefde voor jezelf. Het klinkt zo gemakkelijk en zo vanzelfsprekend en toch is dit voor de meeste van ons de uitdaging van het leven (bewust of onbewust). Zelfliefde betekent in mijn ogen alles omarmen van dat wat in jezelf aanwezig is en je hiermee kwetsbaar durven opstellen. En dan heb ik het voornamelijk over 'dat stemmetje' in jezelf die elke dag woorden, zinnen herhaalt die niet dienend zijn voor jezelf, je klein houden, je onzeker maken, angsten versterken en dus bepalend zijn voor hoe jij je voelt en door het leven gaat. Door hier liefdevolle erkenning aan te gaan geven, licht te durven schijnen op dat wat in jouw aanwezig is en daar met compassie naar te kijken geef je het 'een podium', want het wil zo graag gezien worden.  En het mooie is, er ontstaat dan juist ruimte voor het maken van andere keuzes. Daarnaast verandert ook je buitenwereld, want jouw buitenwereld weerspiegelt jouw binnenwereld.  Dit is voor mij de pure echte verbinding die je dan met jezelf maakt en waar alle liefde in aanwezig is, op alle vlakken. 

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen hebben in het leven. Dit vertrouwen groeit zodra je dagelijks  aandacht geeft aan voorgaande stappen. Vertrouwen krijg je door 'te gaan doen'. Denk maar aan hoe kleine kinderen leren; oefenen, oefenen, oefenen,  herhalen, herhalen, herhalen en waarbij er het snelst het vertrouwen ontstaat wanneer er ruimte wordt geboden om het te mogen gaan ontdekken.  En door juist wanneer iets spannend voelt, het samen met dit 'spannende gevoel' aan te gaan. Door tegen dingen aan te lopen en het toch op te pakken en het te ervaren als een leermoment i.p.v. falen.  Door bewust te zijn van de angsten die in jouw aanwezig zijn, deze met zelfliefde te durven aankijken en een kleine stap in gaan zetten. Zo groeit vertrouwen meer en meer en krijg je er een enorm geweldig cadeau voor terug, namelijk; het gevoel van vrijheid!

Vrijheid

Voor mij DE belangrijkste waarde in het leven! Vrijheid zit niet in de buitenwereld, het zit in jezelf.  De manier waarop je denkt, voelt en gedraagt. De zelfliefde die je voor jezelf voelt en daarmee vanzelfsprekend ook de liefde die je voor de ander, de wereld, het grotere geheel ervaart. Liefde is het synoniem voor vrijheid en als ik mezelf daarmee verbind op al die vlakken dan voel ik maar één ding en dat is 'verliefd te zijn op het leven'! Wat is vrijheid voor jou, hoe ziet dat eruit en op welke manier geef jij hier gehoor aan?